Hullinghylsa 1401 Z

Habo Art.nr: 10195250

Hullinghylsa 1401 Z

Habo Art.nr: 10195250

Ytbehandling: Förzinkad