Låshus 1520-50 hö in Z

Assa Abloy Art.nr: 30027520
30027520

Låshus 1520-50 hö in Z

Assa Abloy Art.nr: 30027520
Låshus 1520 är ett Split spindle regellås med rak regel och förreglad tryckesfall. Låset används till lärosalar, hotellrum, tekniska utrymmen, kontor etc. med högre intrångskrav där det finns behov av direkt och bekväm utpassering. 

Split spindle funktionen gör det möjligt att alltid öppna dörren bekvämt från insidan med dörrtrycket.
Låset finns i dorndjupsutförande 50 / 70 mm och är certifierat enligt SS-EN 12209. 

Förregling av regeln sker automatisk vid 90° utlåsning (21 mm). Förregling av tryckesfall sker automatisk vid 
14 mm utlåsning när förreglingsfallen är intryckt. Låset har vändbar tryckesfall för alternativ dörrhängning 
och kan användas med eller utan trycke på dörrens utsida.

Insida
Regeln låses ut och in med vred, tryckesfallen och regeln dras in med dörrtrycket.

Utsida
Regeln låses ut och in med nyckel och tryckesfallen dras in med dörrtrycke eller nyckel.

Ytbehandling: Förzinkad