Magnetkontakt MK 4400-3

Assa Abloy Art.nr: 10214180
10214180

Magnetkontakt MK 4400-3

Assa Abloy Art.nr: 10214180
Magnetkontakt MK 4400-3 är godkänd enligt EN50131-2-6- och SSF. Anslutningar sker via skruvplint. Lång livslängd. Underhållsfri och enkel att installera. Varianter med inbyggda
balanseringsmotstånd till SPC.

Magnetkontakterna i MK-4000-serien används i inbrottslarmsystem men även i passagesystem för att övervaka dörrar, fönster och portar mot otillåten öppning. Magnetkontakterna
består av två delar, en kontaktdel med en reedkontakt och en magnetdel med en permanent magnet.

Installationsplatsen måste väljas så att luftgapet mellan den fasta och den rörliga delen inte kan saboteras. Är konstruerade att monteras på trä- eller plastkarmar. När kontakterna
ska monteras på magnetiska material måste distansunderlägg användas på både kontakt- och magnetdelen. Detta görs för att undvika remanens, att magneten överför magnetism
till underlaget. Kontaktdelen med reedkontakten monteras på den fasta delen och magnetdelen monteras på den rörliga delen av objektet som skall övervakas.

Inkoppling av kontakten sker i skruvterminalerna som lätt går att komma åt genom att skyddskåpan, som givetvis är sabotageskyddad, skruvas av.

Larmkontakt: Enpolig N/C
Brytspänning: 40 V DC
Brytström: 500mA
Kontaktkapacitet: 6 W
Växlingsresistans: 0,15 Ohm
Sabotagekontakt: Enpolig N/C-kontakt
Sabotagekontaktsklassning: 0.1 A / 30 V DC
Växlingsresistans: 1 Ohm
Kapslingsmaterial: PBT-GF, S-B, A-B-S
Magnetmaterial: AlNiCo
5IP-klassning: 43
Miljöklassning: EN II
Temperaturområde: -40 till +70°C
Kontaktdelsmått: (b x h x d) 58 x 21,5 x 14,5 mm
Magnetdelsmått: (b x h x d) 58 x 12 x 14,5 mm

Ytbehandling: