Motorlås 811S-35 komplett

svenssonsbeslag Art.nr: 30082040
30082040

Motorlås 811S-35 komplett

svenssonsbeslag Art.nr: 30082040

Ett motorlås som är anpassat för dörrar med modulurtag. Passar bra som natt- och
säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri.
Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t.ex. elslutbleck eller
solenoidlås.

• 811C är utan tryckesfall och kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. Låset är en Hi-O enhet som kan anslutas till
en Hi-O-buss, men de kan även användas som traditionella motorlås och då anslutas till
enheter som inte är Hi-O-enheter.

Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra. Vid användning av låset i system utan Hi-O- buss krävs en styrenhet (DAC500R64) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

Låset har en öppningshastighet under 1/3 sekund och kan alltid öppnas med nyckel
eller vred. Låset har en inbyggd dörrlägesgivare (magnet) och kan kombineras med andra
Hi-O-enheter utan styrenhet, t.ex. daglås, dörrautomatik och kortläsare.

Styrenheten DAC500R64 fungerar som gränssnitt mot omvärlden, mot system utan Hi-
O-buss, t.ex. passer- eller larmsystem och kommunicerar med motorlåset via Hi-O-buss.
Styrenheten kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset och
den ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status.

Enheten möjliggör komplettering med extern dörrlägesgivare (magnetkontakt) och styr även
kompletterande (icke Hi-O) daglås så att en komplett dag/natt kombination bildas. Den
aktiverar larmutgång vid funktionsstörning och ansluts till spänningsmatning.

Styrenheten skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 10 m från motorlåset.

Komplett sats: Motorlås, styrenhet DAC500R64, anslutningskabel, slutbleck och karmöverföring
EA280 / EA281. Finns även som halvsats utan DAC500R64.

Ytbehandling: Förzinkad