Nödutrymningsbehör 179A svart vä

Assa Abloy Art.nr: 30173152

Nödutrymningsbehör 179A svart vä

Assa Abloy Art.nr: 30173152
ASSA nödutrymningsbeslag 179A i svart är avsett för utåtgående slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket innebär en säker utrymning. 179A är kompatibel med låshus 710, 721, 722 och 727 med 50 / 70 mm dorndjup, vilket ger funktionslösningar för olika krav.

Bland annat ges det möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde möter brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända.

ASSA 179A är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 179. Låshusen kan erhållas med mikrobrytare för indikering när utrymningshandtaget används samt även indikering för regel ute/inne alternativt förreglad fall.

Vid val av låshus 710 eller 727 är återinrymning möjlig via utidans trycke efter utförd utrymning. 
Låshus 721-50, 722-50 och 727-50 kan användas med elslutbleck ur ASSAs 900-serie. 

Behörig passage med nyckel är möjlig från både in- och utsida utan att larmindikeringen påverkas. Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd.

Levereras med midjeskruvar för dörrtjocklek 42-90 mm. För dörrar med B- och C-mått mindre än 25 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179.

• 179A Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget.

Ytbehandling: Mirus