Tätningströskel D401 524 mm

Svenssonsbeslag Art.nr: 10323532
10323532

Tätningströskel D401 524 mm

Svenssonsbeslag Art.nr: 10323532
För ytter- och innerdörrar av trä eller stål. Speciellt avsedda för ljud- rök- och brandskyddsdörrar. Fördröjd nedsäkning minskar slitaget. Nedsänkning / tätning först vid stängd dörr.

Platsbehov: Höjd - 27 mm och bredd - 15 mm. Max avstånd mellan dörrblad och golv är 19 mm. Vid branddörrar max 12 mm. Lätt justering av utlösningsknapp med skruvmejsel. Typgodkänd av SITAC, ljudklassad och brandklassad, se typgodkännandebevis 0201/01.

Begränsat antal: 4 stycken.

Ytbehandling: Aluminium