Eltryckeslås SL620

Safetron Art.nr: 35000090
35000090

Eltryckeslås SL620

Safetron Art.nr: 35000090

SAFETRON SL620 är nästa generationens multifunktionella eltryckeslås med split funktion och patenterad hybridteknologi.

Typiska användningsområden är intern låsning av högfrekventa dörrar i affärsbyggnader, sjukhus, skolor, industrier samt flerfamiljsbostäder där hög driftsäkerhet är nödvändigt.

Indikering ges för förregling, tryckesrörelse, dörrstatus genom magnetkontakt samt vredindikering. Vredindikeringen ger möjlighet att plocka ut larm vid obehörig cylinderpassage. SL620 finns i rättvänd alternativt omvänd funktion (SL621).
SAFETRON SL620 har en patenterad hybridteknologi som möjliggör ändring av kolvplacering. Detta innebär att låset kan användas tillsammans med slutbleck och karmurtag anpassade för både ASSA connect samt ASSA classic modul serierna.
SAFETRON SL620 är ställbar mellan enkel funktion som ger elektrisk aktivering från båda sidor och split funktion vilket innebär att utsidans trycke är elektriskt styrt medan insidans trycke alltid är mekaniskt inkopplat och därigenom alltid medger en mekanisk utpassage. Genom att använda låset i split funktion elimineras behovet av en öppnaknapp eller passerkontroll på insidan.
Ändring av kolvplacering Med SAFETRON hybridteknologi ändrar man enkelt kolvplaceringen. Detta sker lika enkelt som en traditionell vändning av kolv. Två skruvar i stolpen samt kolvens fästskruv lossas, skifta placering på kolven. Därefter roteras den inre stolpen 180° och detaljerna kan skruvas tillbaka.

Ytbehandling: Rostfritt