Integritetspolicy

Välkommen till Svenssons i Tenhult ABs integritetspolicy. I den här policyn beskriver vi hur Svenssons i Tenhult AB, på denna sida benämnt som Svenssons eller vi, behandlar dina personuppgifter. Vänligen, läs igenom vår integritetspolicy noga så att du kan fatta ett välgrundat beslut om din framtida relation med oss.

Du samtycker till denna integritetspolicy och vår behandling av personuppgifter genom att registrera dig som kund hos oss eller i övrigt använda vår webbplats och tjänster.

Svenssons tar den personliga integriteten på stort allvar. Vi har som mål att du som besökare och användare av vår webbplats och tjänster ska känna dig trygg att dina personuppgifter respekteras och behandlas på ett korrekt sätt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast kommer användas för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa uppgifter raderas direkt, annan information sparas olika lång tid beroende på vad informationen ska användas till och vad lagen kräver.

All behandling och insamling av personuppgifter inom Svenssons sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar när du på olika sätt har kontakt med oss. Detta inkluderar information som lämnas i samband med:

 • Inköp på vår e-handel
 • Inköp via våra säljare och mail
 • Kundregistrering på svenssonsbeslag.se
 • Eventuella kundnöjdhetsundersökningar
 • Eventuella kund-, eller mässevenemang
 • Prenumeration på våra tjänster eller begär er tjänster och/eller information från oss
 • Eventuella reklamationer där vi vid behov kan komma att spara och registrera korrespondensen

Informationen som lämnas kan inkludera ditt namn, e-postadress, kontaktadress, telefonnummer, organisationsnummer, inköp och transaktioner du genomför hos oss och eventuell ytterligare information som du tillhandahåller.

Utöver detta kan vi komma att samla in information om dina besök på vår webbplats genom cookies för att skydda och förbättra oss. I vissa fall kan vi också samla in uppgifter från kreditupplysningsföretag.

Våra ändamål med personuppgifter

Den information som vi samlar in från dig kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig
 • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har beställt
 • För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och gällande lagstiftning
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt med oss
 • För att administrera och anpassa direktmarknadsföring till de kunder som har begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs
 • För att förbättra vår support och ditt behov av hjälp
 • För att utveckla produkter och tjänster från oss

I vissa fall kan information samlas in innan ett avtal ingås för att vi ska kunna vidta åtgärder som en kund begärt.

Cookies

På våra webbplatser har vi placerat så kallade ”cookies” där vi samlar in användarstatistik om din dator eller enhet, IP-adress, operativsystem, webbläsare och dina besök. Denna statistik används för att förhindra bedrägerier och hjälper oss att underhålla, utveckla och förbättra webbplatsernas prestanda, interaktionsdesign, layout och navigering. Mer information om cookies och hur du blockerar användningen av cookies finns i vår cookiepolicy.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

I normala fall förmedlar vi aldrig personligt identifierbar information vidare till utomstående parter, med undantag för betrodd tredjepart som stöttar oss att driva vår webbplats eller vårt företag. Betrodd tredjepart måste godkänna kravet att hålla informationen konfidentiell innan de får tillgång till informationen.

Vid vissa omständigheter kan Svenssons behöva att delge dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift enligt lag, myndighetsbeslut eller tillämpa våra försäljningsvillkor.

Vi kan också i vissa fall anse det nödvändigt att ge information om dina personuppgifter till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande företag.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi på Svenssons vidtar en rad olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar. Vår hemsida och e-handel är krypterad med SSL-teknik för att nå en högre grad av säkerhet och för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet.

För att få full tillgång till vår e-handel har vi gett dig ett lösenord. Du som kund ansvarar för att hålla detta lösenord hemligt och att inte dela lösenordet med någon.

Direktmarknadsföring

I samband med kundregistrering på vår webbsida har du som kund möjlighet att ange om du vill få marknadsföring i form av nyhetsbrev och andra utskick via e-post som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du redan är kund kan vi också komma att kontakta dig per e-post med nyhetsbrev eller annan information om varor och tjänster, om du inte redan har motsatt dig mottagande av sådan information.

Avregistrering direktmarknadsföring

Avregistrering av direktmarknadsföring görs med fördel per e-post till info@svenssonsitenhult.se. Ett annat alternativ är att leta upp ett tidigare utskick från oss och klicka på ”avsluta prenumeration” längst ner i mailet. Avregistreringsmailet bör innehålla uppgift om namn, företag och den e-postadress avregistreringen gäller för att säkerställa avregistreringen.

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke

En privatperson har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Svenssons behandlar. En sådan begäran om registerutdrag skall göras skriftligt och vara undertecknad av den sökande. Den skall också innehålla uppgift om förnamn, efternamn, personnummer, kundnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver. Begäran sänds till:

Svenssons i Tenhult AB
Box 143
561 06 TENHULT

Observera att Svenssons ej kan behandla begäran av registerutdrag via telefon. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan har inkommit till Svenssons.

Begäran om rättelse av personuppgift eller återkallelse av samtycke görs till info@svenssonsitenhult.se eller per telefon 036-39 06 40.

Ändringar i vår integritetspolicy

Svenssons äger rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy och/eller i våra försäljningsvillkor löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.svenssonsbeslag.se. Om det i framtiden sker större förändringar i denna integritetspolicy kan du komma att meddelas detta via e-post.

Personuppgiftsansvarig

Svenssons i Tenhult AB, org-nr. 556033-4111, Box 143, 561 06 TENHULT ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom Svenssons.

Denna information uppdaterades senast 2023-10-09.