Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår egen strategi och Indutrades gemensamma åtaganden. Företagen inom Indutrade koncernen ska ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

V.g. läs mer om våra åtaganden, rapporteringar och analyser nedan.  

Code of conduct Svenssons i Tenhult. Vi följer Indutrades uppförandekod.

Code of conduct

Vi, våra leverantörer och samarbetspartners har förbundit oss att följa Indutrades uppförandekod. Vänligen kontakta oss om du vill veta mer eller klicka på bilden. 

Vi genomför tillsammans med Indutrade vår hållbarhetsrapportering via World Favor.

Worldfavor 

Vi genomför tillsammans med Indutrade vår hållbarhetsrapportering via Worldfavor för att kunna möjliggöra hållbara beslut genom data.

Vi är genom Indutrade ansluten till Science based targets.

Science based targets

Vi är genom Indutrade ansluten till Science based targets och har därmed åtagit oss att utveckla mål och minska utsläpp i linje med klimatvetenskapen. 

Hållbara frakter.

Hållbara frakter

Vi distribuerar merparten av våra varor med DB Schenker som aktivt jobbar för en mer hållbar logistik. Läs mer på DB Schenkers hemsida.

Återvinning och källsortering

Återvinning & källsortering

Vi återvinner de förpackningar vi kan för att minska svinnet. Samt källsorterar överbliven metall. 

Vi har kunskap om hantering och leverans/mottagande av farligt gods.

Farligt gods

Vi har kunskap om hantering och leverans/mottagande av farligt gods.

Vi redovisar vårt förpackningsmaterial för att hjälpa till att driva utvecklingen mot en cirkulär & spårbar materialåtervinning.

Näringslivets producentansvar

Vi redovisar vårt förpackningsmaterial för att hjälpa till att driva utvecklingen mot en cirkulär & spårbar materialåtervinning.

Vi förvarar, lagrar och transporterar farligt avfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

Källsortering av avfall

Vi förvarar, lagrar och transporterar farligt avfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

wasps-plague-3691852_1280.jpg__PID:5e9f0837-970b-444f-8509-6f438d1a037a

Farligt gods

Vi har kunskap om hantering och leverans/mottagande av farligt gods.

Mall banner hemsidan 1280 X 460 (6).png__PID:9378a2ac-9337-4f5e-91a6-b9b26878efdf

Hållbarhetsfokus

För att kunna lägga grunden för en hållbar tillväxt arbetar vi mot övergripande mål inom områdena leveranskedja, människor/anställda, miljö/planet och kunder/produkter. Mer information om våra delmål och nyckeltal kommer inom kort.

Untitled design (50).png__PID:008aa949-f8e4-42a4-a33f-36f1b151dc48

Hållbarhetskit

Vi vill tillsammans med våra kunder vara med och främja en mer hållbar framtid och har därför tagit fram ett hållbarhetskit. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna!

Isac vår hållbarhetskämpe

Alla borde ha minst en person i sin personalstyrka som ifrågasätter och ställer krav när det kommer till hållbarhet. Hos oss är Isak vår klimatkämpe.

Hur jobbar ni på lagret för att främja hållbarhet?

Vi återvinner i stort sett alla förpackningar som vi får. Innan de kasseras ska förpackningarna såklart utnyttjas så mycket som möjligt. Sen är vi noga med att källsortera, ta hand om spillmaterial och hantera vårt avfall på ett säkert sätt - det är det minst vi kan göra. 

Hur jobbar ni med frakter?

Vi samlevererar allt vi kan och uppmuntrar kunden till att samla sina köp i största möjliga mån. Vi klimatkompenserar även vårt gods och vår huvudleverantör Schenker kompenserar de utsläpp som genereras av pakettransporter. 

Har du några tankar och idéer om hur vi kan bli ännu mer klimatsmarta? Hör gärna av dig!