Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår egen strategi och Indutrades gemensamma åtaganden. Företagen inom Indutrade koncernen ska ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

V.g. läs mer om våra åtaganden, rapporteringar och analyser nedan.  

Untitled design (55).png__PID:aadf4d02-a2d5-4deb-ae02-e2229840ad47

Code of conduct

Vi, våra leverantörer och samarbetspartners har förbundit oss att följa Indutrades uppförandekod. Vänligen kontakta oss om du vill veta mer eller klicka på bilden. 

worldfavor_logo_square_black_filled.png__PID:8b149eb7-c210-41e5-8721-2056c537dbec

Worldfavor 

Vi genomför tillsammans med Indutrade vår hållbarhetsrapportering via World Favor för att kunna möjliggöra hållbara beslut genom data.

science-based-targets-logo-vector-2.png__PID:c1197576-2ca4-4780-b967-2aaec2c87d09

Science based targets

Vi är genom Indutrade ansluten till Science based targets och har därmed åtagit oss att utveckla mål och minska utsläpp i linje med klimatvetenskapen. 

Support Webb 2000X1334.jpg__PID:371ac988-7eda-4c78-b9b8-14d3a249db9f

Näringslivets producentansvar

Vi redovisar vårt förpackningsmaterial för att hjälpa till att driva utvecklingen mot en cirkulär & spårbar materialåtervinning.

park-4337477_1280.jpg__PID:5ae0bad0-05cd-40bf-84ba-faa9aeeb3f26

Källsortering av avfall

Vi förvarar, lagrar och transporterar farligt avfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

Untitled design (48).png__PID:95b44a2b-1dc6-4fec-8b37-82f786f7ab0a

Farligt gods

Vi har kunskap om hantering och leverans/mottagande av farligt gods.

Mall banner hemsidan 1280 X 460 (6).png__PID:9378a2ac-9337-4f5e-91a6-b9b26878efdf

Hållbarhetsfokus

För att kunna lägga grunden för en hållbar tillväxt arbetar vi mot övergripande mål inom områdena leveranskedja, människor/anställda, miljö/planet och kunder/produkter. Mer information om våra delmål och nyckeltal kommer inom kort.

Untitled design (50).png__PID:008aa949-f8e4-42a4-a33f-36f1b151dc48

Hållbarhetskit

Vi vill tillsammans med våra kunder vara med och främja en mer hållbar framtid och har därför tagit fram ett hållbarhetskit. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna!