Kvalitetspolicy & Försäljningsvillkor

Kvalitetspolicy

Svenssons i Tenhult AB marknadsför och säljer kvalitetsprodukter från de ledande leverantörerna förekommande på marknaden och sätter service, kunnande och samarbete med våra kunder i främsta rummet. Detta innebär:

  • Att vår personal skall ha rätt utbildning och kunskap för att kunna föreslå kunden, om så krävs, alternativ på lösningar för att eliminera att fel vara levereras.

  • Att vi skall kunna rekommendera våra kunder om förfarande med produkterna t.ex. elektromekaniska låsprodukter för att undvika eventuella funktionsproblem hos slutkund.

  • Att leverera rätt produkter, till rätt plats och i rätt tid.

  • Att vi ställer krav på våra leverantörer och att leveranserna kommer i rätt tid och utan fel.

  • Att en ständig utvecklingsprocess pågår vad det gäller olika hjälpmedel inom IT m.m.

  • Att varje anställd skall känna ansvar i sitt arbete för att uppnå bästa resultat och för att minimera att fel uppstår.

  • Att vårt interna kvalitetssystem efterlevs och som målsättning certifiering enligt ISO.

  • Att följa vår miljöpolicy.

Försäljningsvillkor

Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto +9%.

Expeditionsavgift
Vid order under 500:- debiteras 50:- i expeditionsavgift.

Emballage
EUR-pallar debiteras till gällande marknadspris för de kunder som inte är anslutna till pallhanteringssystemet. Övrigt specialemballage debiteras till självkostnadspris.

Returer
Retur av varor får endast ske efter överenskommelse med oss. Returnerade varor ska komma oss tillhanda i oskadat skick, komplett i originalförpackning. Minsta returavdrag är 20% av fakturerat nettovärde, dock minst 100 kronor. Vi förbehåller oss rätten att lämna obefogade returer utan åtgärd. Beställningsvaror tas ej i retur. Returer ska ske med betald frakt. Vill du returnera en produkt från oss kan du använda vårt formulär. Direktlänk.

Reklamationer
Vid eventuella reklamationer skall åtgärder alltid godkännas av oss innan de utförs. Vi förbehåller oss rätten att ignorera kostnader påförda oss, som vi ej godkänt. Vill du reklamera en produkt från oss kan du använda vårt formulär. Direktlänk.

Priser
Leveransdagens pris gäller vid varje leveranstillfälle. Vid prishöjningar utom vår kontroll, förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande ändra priset. Eventuella lagstadgade avgifter tillkommer.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager. Andra villkor enligt separat överenskommelse. I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL17 med tillägg NPV90 samt tekniska leveransbestämmelser NTLB09 och Sveriges fog- och limleverantörers förening 2004.

Övrigt
Skulle våra leveransmöjligheter förhindras eller försvåras genom förhållanden vi ej råder över, förbehåller vi oss rätten att i motsvarande mån förlänga avtalad leveranstid. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra allmänna försäljningsvillkor utan föregående meddelande.