Eltryckeslås SL630

Safetron Art.nr: 35001010
35001010

Eltryckeslås SL630

Safetron Art.nr: 35001010
SAFETRON SL630 är ett elektromekaniskt lås med patentsökt listtrycksteknik. Låset har ett brett och unikt användningsområde som täcker in funktionskrav såsom:
Brandigenhållning 120 min
Dörrautomatik
Nödutrymning enligt SS-EN 179
Frångänglighet
Återinrymning
Split funktion
Enkel funktion

SAFETRON SL630 har precis som ett traditionellt eltryckeslås ett eller två elektriskt manövrerade trycken men med skillnaden att fallkolven ersatts med
dubbelfunktionsfallkolv vilken är anpassad för att fungera med dörrautomatik. Denna kolv är normalt spärrad i strömlöst utförande när förreglingskolven
är inpressad, vid elektrisk aktivering kan dörren öppnas då kolven viker åt det håll som dörren rör sig.

SAFETRON SL630 är anpassad för dörrmiljöer där krav på återinrymning och/eller elektronisk nödutrymning via nödöppningsterminal föreligger.
Tryckets aktivering har omvänd funktion. Brandklassad 120min.

SAFETRON SL630 kan med fördel användas i kombination med dörrautomatik men samtidigt förses med trycken som aktiveras elektroniskt.
Låset är försett med dubbla solenoider, den ena styr upplåsning av dubbelfunktionsfall och den andra aktivering av tryckesfunktionen.
Detta innebär att anslutning kan ske separerat till dörrautomatik respektive passagesystem.

SAFETRON SL630 har en certifierad brythållfasthet enligt Grade 3 i den europeiska standarden SS-EN 14846. Grade 3 är den högsta nivån för vilken
denna typ av eltryckeslås kan testas mot vilket garanterar säkerheten i dörrmiljöer där SL630 är lämplig.

SAFETRON SL630 har som första låshus någonsin listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger.
Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i
dörrspringan. SAFETRON SL630 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Listtryckstekniken i SL630 ger också positiva bieffekter i den mekaniska öppningen via trycke. SL630 klarar otroligt höga listtryck vid mekanisk
öppning eftersom tryckeskraften som krävs är minimal. Detta innebär att SL630 är anpassad för att fungera väl tillsammans med panikregel
enligt SS-EN 1125 men också ställverksregel.

Både SAFETRON SL630 och SL630 SECURE är certifierade och CE-märkta för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass 120 min
(Grade: F enligt SS-EN 14846).

Ytbehandling: Rostfritt