Elektrisk låsning

Välkommen att läsa vår populära katalog med kunskap sedan 1931

I vår produktkatalog hittar du en stor del av vårt beslagssortiment, måttskisser, översikter och många goda tips & råd.

På denna sida kan du läsa om elektrisk låsning, hela katalogen hittar du under "Vår katalog".

Behöver du hjälp, är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Elektrisk låsning

Vår katalog

Kontakta oss

I ovan PDF hittar du bl.a:

Eltryckeslås

 • Eltryckeslås har ett stort användningsområde, från lätta innerdörrar till tunga ytterdörrar där en snabb låsfunktion är ett krav. Med eltryckeslås erhålls en fjärrstyrd daglåsning där den beprövade mekaniska säkerheten ej går förlorad. Ett eltryckeslås kan användas tillsammans med de flesta styrfunktioner på marknaden, t.ex. passersystem och kodlås.

Motorlås

 • Lås med motorstyrd regel är det bästa möjliga alternativ där det krävs säker låsning. Motorlås
  låses endast när dörren är helt stängd och passar både modul- och smalprofildörrar. Låsets kolv
  styrs med en motor via en styrenhet vid såväl låsning som upplåsning. Låset kan även manövreras
  mekaniskt med nyckel eller vred och vissa lås klarar av både dag- och nattlåsning.

Elslutbleck

 • Elslutbleck är den produkt som används mest inom elektrisk låsning och finns i en mängd olika
  säkerhetsklasser. Beroende på behov eller objektets art kan alltid rätt produkt tas fram. Med
  brandklassade elslutbleck kan de användas i brandklassade dörrar som ska hållas stängda för att
  minska spridning av brand.

Monteringsstolpar

 • Monteringsstolpar för elslutbleck används för att anpassa infästning och egenskaper till den aktuella applikationen och dörrmiljön. Valet av elslutbleck / monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika
  faktorer. En av de viktigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade. Tillverkningsmaterialet, dörrens profil, smal- eller modulprofil och eventuell fals måste också beaktas. För att kunna
  välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, enkel- eller dubbelfallås
  samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

Service och underhåll

 • El- och motorlås
 • Elslutbleck

ASSA elslutbleck översikt

 • Översättningstabell från ASSA till Robust

ASSA elslutbleck översikt 900-serien

ASSA monteringsstolpar översikt

 • Matris för ASSA monteringsstolpar
 • Översättningstabell monteringsstolpar (ASSA 900-serien / STEP 60 / Robust 200-serien)
 • Matris för ASSA monteringsstolpar 900-serien

STEP elsutbleck översikt

 • PRELOAD serie - STEP 30 / 40 / 48 / 90 / 92 / 98. Preload-serien innehåller elslutbleck som kombinerar minimala mått med hög kvalitet och flexibilitet. STEP Preload är driftsäkra, utprovade för att klara en hög öppningsfrekvens och passar dörrar med normalt ställda säkerhetskrav.
 • RELEASE serie - STEP 90 / 92. Produkterna i STEP Release-serien är speciellt anpassade för dörrar med krav på brandskydd i kombination med utrymningsterminal eller utrymningsknapp. Produkterna har en utökad listtrycksteknik som gör att dörren öppnar trots belastning ända upp till 150 kg. Välj STEP Release när du har höga krav på utrymning och återinrymning.
 • SILENT serie - STEP 29 / 60. STEP Silent-serien innehåller elslutbleck med kraftiga konstruktioner i kombination med patenterad STEP-silentteknik. Detta ger elslutblecken en mjuk, nästintill ljudlös gång och samtidigt en hög intrångssäkerhet och brytstryrka. Välj STEP Silent när du vill minska bullret eller höja säkerheten.
 • SECURE serie - STEP 15 / 18 / 28E. STEP Secure-serien innehåller elektriska högsäkerhetslås för dörrmiljöer med höga krav, som exempelvis fängelser och banker. STEP Secure passar säkerhetsdörrar eller dörrar med utrymningskrav som ska klara av att öppnas ofta och snabbt.

ROBUST elslutbleck översikt

 • Elslutbleck 100-serien - 150 / 151 / 152 / 160 / 161 / 162. När valet är enkla elslutbleck. 100-serien har en brythållfasthet på ca. 600 kg och passar för dörrar med låga säkerhetskrav. Motsvarar enkla elslutbleck. Passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.
 • Elslutbleck 200-serien - 280 / 281 / 290 / 291. När säkerheten är allt. 200-serien har en brythållfasthet på ca. 1 200 kg och passar för dörrar med normala/ höga säkerhetskrav. Passar tillsammans med montagestolpar i T-serien.
 • Elslutbleck 300-serien - 322 / 332. När brandklassat är viktigt. 300-serien har en brythållfasthet på ca. 1 000 kg och är typgodkända för brandcellsdörrar upp till och med EI60 (preliminärt brandklass EI120). Passar tillsammans med montagestolpar i S-serien.

Elektrisk låsning

 • ASSA motorlås 840C / 841C
 • ASSA motorlås 850C / 851C
 • ABLOY motorlås EL574 / EL575
 • ABLOY motorlås EL754 / EL755
 • ABLOY motorlås EL495 / EL595
 • ABLOY motorlås EL874 / EL875
 • ABLOY motorlås PE580
 • ABLOY motorlås PE590
 • ASSA Connect eltryckeslås 880 / 884
 • ASSA Connect eltryckeslås 881 / 885 / 886
 • ABLOY eltryckeslås EL580 / EL582
 • ABLOY eltryckeslås EL587 / EL588
 • ABLOY eltryckeslås EL480 / EL482
 • ABLOY eltryckeslås EL502
 • ABLOY slutbleck LP711
 • ABLOY slutbleck 4631 / 4632
 • STEP eltryckeslås ST110
 • STEP eltryckeslås ST120
 • Yale Doorman V2N
 • Yale Doorman V2N satsförpackningar
 • Yale Doorman tillbehör
 • Verisure V-Modul / V-Box Micro Doorman
 • Digitallås Smart Lock BG2000
 • Elslutbleck STEP 18 Secure
 • Monteringsstolpar till STEP 18 Secure
 • Elslutbleck STEP 28E Secure
 • Monteringsstolpar till STEP 28E Secure
 • Förstärkningsbehör till STEP 18 / 28E Secure
 • Elslutbleck STEP 40 Preload
 • Elslutbleck STEP 48 Preload
 • Monteringsstolpar till STEP 40 / 48 / 90 Preload
 • Elslutbleck STEP 60 Silent
 • Monteringsstolpar till STEP 60 Silent
 • Brytskydd till STEP
 • Elslutbleck STEP 90 Preload
 • Elslutbleck STEP 92 Preload
 • Monteringsstolpar till STEP 92 Preload
 • Utanpåliggande lås STEP 8
 • ASSA elslutbleck 905 / 910 / 911 / 920
 • ASSA elslutbleck 960 / 961
 • ASSA elslutbleck 992
 • ASSA monteringsstolpar till elslutbleck 900-serien
 • ASSA monteringsstolpar 99-serien
 • ASSA extrakraftiga elslutbleck 131 / 331 / 5131 / 5331 / 8131 / 8331
 • ASSA monteringsstolpar till extrakraftiga elslutbleck
 • ASSA standard elslutbleck 70 / 71 / 75 / 570 / 571 / 575
 • ASSA monteringsstolpar till standard elslutbleck
 • ASSA enkla elslutbleck 14 / 24 / 114 / 514 / 5114
 • ASSA monteringsstolpar till enkla elslutbleck
 • ASSA ersättningsslutbleck enkla
 • ASSA ersättningsslutbleck standard
 • Robust elslutbleck 100-serien
 • Robust monteringsstolpar till 100-serien
 • Robust elslutbleck 200-serien
 • Robust monteringsstolpar till 200-serien
 • Robust elslutbleck 300-serien
 • Robust monteringsstolpar till 300-serien
 • Robust elslutbleck 400-serien
 • Robust monteringsstolpar till 400-serien
 • ABLOY öppningsbeslag 7652
 • ABLOY anslutningskablar
 • ABLOY karmöverföring EA280 / EA281
 • Karmöverföring SWED 8810 / 8811
 • Karmöverföring 8811
 • Karmöverföring 5210
 • Fjäder till karmöverföring
 • Solid karmöverföring 83
 • Solid låskolvskontakter
 • Magnetkontakt 8951
 • Magnetkontakt 8952
 • Magnetkontakt DC 102
 • Magnetkontakt DC 107 och DC 1076
 • Magnetkontakt DC 120
 • Magnetkontakt DC 138
 • Magnetkontakt MC 240-C
 • Magnetkontakt MK 2400
 • Magnetkontakt MK 2500
 • Magnetkontakt MK 2700
 • Magnetkontakt MK 4400
 • Plastadapter MC 200-2
 • Plastadapter MK 2000-1
 • Kodlås 22CL
 • ASSA Coded 1.0