Lås & Slutbleck

Välkommen att läsa vår populära katalog med kunskap sedan 1931

I vår produktkatalog hittar du en stor del av vårt beslagssortiment, måttskisser, översikter och många goda tips & råd.

På denna sida kan du läsa om lås & slutbleck, hela katalogen hittar du under "Vår katalog".

Behöver du hjälp, är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Lås & slutbleck

Vår katalog

Kontakta oss

I ovan PDF hittar du bl.a:

Godkännande och tillämpning

 • CEN, CENELEC och ETSI - De tre europeiska standardiseringsorganen är CEN, CENELEC och ETSI. Varje standard som tas fram inom CEN, CENELEC eller ETSI antas normalt som en nationell standard i Sverige. Det betyder att en standard som är framtagen inom t.ex. CEN (EN standard) även utges av SIS som en svensk standard (SS-EN standard). En svensk titel tas fram och tidigare motstridiga nationella standarder dras tillbaka. En europeisk standard har därmed samma innehåll i hela Europa.

 • SIS, SEK och ITS - I Sverige finns tre standardiseringsorganisationer – Svenska institutet för standarder (SIS), Svensk Elstandard (SEK) och Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS). Dessa tre bevakar och tar fram standarder inom sina respektive områden. SIS, SEK och ITS är alla medlemmar av Sveriges Standardiseringsförbund.

 • SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC, är Sveriges nationella ackrediteringsorgan.
 • RISE - Research Institutes of Sweden, RISE, är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.
 • SBSC - Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC, är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet.

 • SSF Stöldskyddsföreningen - Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) är en ideell förening som drivs utan vinstintresse.
 • Svensk Försäkring - Svensk Försäkring utfärdar försäkringstekniska rekommendationer (FTR) till medlemsföretagen.
 • Boverket - Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende och tillhör finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen.
 • Certifiering - En certifiering innebär att produkten/företaget/personen uppfyller de krav som är angivna i ett specifikt regelverk (en norm eller standard). Det betyder att produkten genomgått en provning för olika egenskaper och årliga tillverkningskontroller (Factory Product Control - FPC).
 • CE-märkning - Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EU förordning eller direktiv. Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhets- krav.

 • SSF 200 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler
 • SS-EN 1627 Inbrottsskydd - Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier
 • SSF 1078 - Inbrottsskyddande dörrar
 • SSF 3522 - Inbrottsskyddande låsenheter
 • Inbrottsskydd för fönster och glaspartier
 • SSF 3523 - Digital låsenhet
 • SSF 1075 - Digitala nycklar
 • prSSF 1120 IoT – Uppkopplade enheter

 • Utrymning - Utrymningsbeslagens funktion och prestanda specificeras i SS-EN 1125 (panikutrymning) eller SS- EN 179 (nödutrymning).

ASSA Connect översikt

 • 200-serien - Fallås
 • 300-serien - Enkla hakregellås
 • 400-serien - Godkända hakregellås
 • 500-serien - Fallhakregellås
 • 600-serien - Split spindle lås
 • 700-serien - Nöd- och panikutrymningslås
 • 800-serien - Elektromekaniska lås
 • 900-serien - Tillhållarlås
 • 2002-serien - Fallhakregellås
 • 2500-serien - Fallhakregellås

ASSA omvandlingstabell Connect - Classic

ASSA Nomenklatur låshus

 • Modullås med rund cylinderform
 • Modullås med oval cylinderform dubbelcylinder (DC)
 • Oval enkelcylinder och vred
 • Smalprofillås med SCD säkerhetsbehör
 • Smalprofillås med standardbehör

ASSA Nomenklatur tillhållarlås

 • Modullås
 • Extralås
 • Smalprofillås

ASSA Connect mikrobrytarfunktion

ASSA Modullås Classic mikrobrytarfunktion

Funktionsbeskrivning för Split spindle lås

Slutblecksmatris Connect

Slutblecksmatris Classic

Service och Underhåll

 • ASSA låshus och slutbleck
 • Tillhållarlås
 • Elektromekaniska låshus

Lås och slutbleck

 • ASSA Connect låshus 220
 • ASSA Connect låshus 221
 • ASSA Connect låshus 222
 • ASSA Connect låshus 223
 • ASSA Connect låshus 230
 • ASSA Connect låshus 231
 • ASSA Connect låshus 232
 • ASSA Connect låshus 236
 • ASSA Connect låshus 310
 • ASSA Connect låshus 311
 • ASSA Connect låshus 313
 • ASSA Connect låshus 340
 • ASSA Connect låshus 410
 • ASSA Connect låshus 411
 • ASSA Connect låshus 510
 • ASSA Connect låshus 511
 • ASSA Connect låshus 610
 • ASSA Connect låshus 620
 • ASSA Connect låshus 621
 • ASSA Connect låshus 622
 • ASSA Connect låshus 624
 • ASSA Connect låshus 636
 • ASSA Connect låshus 640
 • ASSA Connect låshus 2002
 • ASSA Connect låshus 2500
 • ASSA Classic modullås 504
 • ASSA Classic modullås 506
 • ASSA Classic modullås 509
 • ASSA Classic modullås 560
 • ASSA Classic modullås 562
 • ASSA Classic modullås 564
 • ASSA Classic modullås 565
 • ASSA Classic modullås 566
 • ASSA Classic modullås 1498
 • ASSA Classic modullås 1520
 • ASSA Classic modullås 1560
 • ASSA Classic modullås 2000
 • ASSA Classic modullås 2587
 • ASSA Classic modullås 5584
 • ASSA Classic modullås 5585
 • ASSA Classic modullås 6580
 • ASSA Classic modullås 6585
 • ASSA Classic modullås 7787
 • ASSA Classic modullås 8561
 • ASSA Classic modullås 8562
 • ASSA Classic modullås 8765
 • ASSA Classic modullås 9787
 • ASSA Classic modullås 9788
 • ASSA Classic smalprofillås 13787
 • ASSA Connect tillhållarlås 309
 • ASSA Connect tillhållarlås 910
 • ASSA Connect tillhållarlås 911
 • ASSA tillhållarlås 40-B7
 • ASSA tillhållarlås 40-C
 • ASSA tillhållarlås 40-T
 • ASSA tillhållarlås 309
 • ASSA tillhållarlås 90001
 • ASSA tillhållarlås 90002
 • ASSA Classic extralås 8788
 • ABLOY modullås LC204 (4180)
 • ABLOY innerdörrlås 414
 • ABLOY innerdörrlås 2014
 • ABLOY innerdörrlås 2016
 • ASSA innerdörrlås 2020
 • ABLOY innerdörrlås 4238
 • ABLOY innerdörrlås 4249
 • ABLOY innerdörrlås 4570
 • ABLOY innerdörrlås 9456
 • ASSA utanpåliggande lås 576
 • ASSA utanpåliggande lås 577
 • ASSA fällbomslås 31A
 • ASSA fällbomslås 32A
 • ASSA kammarlås S1
 • ASSA garderobslås 420
 • ASSA skåplås 593
 • ASSA skåplås 1593
 • ASSA skåplås 2593
 • ASSA skåplås 1592
 • ASSA skåplås 2592
 • ASSA Connect säkerhetsslutbleck 1487 1-4
 • ASSA Connect säkerhetsslutbleck 1487-5
 • ASSA Connect säkerhetsslutbleck 1487-8
 • ASSA Connect säkerhetsslutbleck 1487-9
 • ASSA Connect säkerhetsslutbleck 1487-10
 • ASSA Connect säkerhetsslutbleck 1487 11-13
 • ASSA Connect säkerhetsslutbleck 1489 11-12
 • ASSA Connect standardslutbleck 1264 1-4
 • ASSA Connect standardslutbleck 1264 5-7
 • ASSA Connect standardslutbleck 1264-8
 • ASSA Connect standardslutbleck 1266-1
 • ASSA Connect standardslutbleck 1266-2
 • ASSA Classic säkerhetsslutbleck 1887 1-4
 • ASSA Classic säkerhetsslutbleck 1887-5
 • ASSA Classic säkerhetsslutbleck 1887-9
 • ASSA Classic säkerhetsslutbleck 1889 11-12
 • ASSA Classic standardslutbleck 2860 1-2
 • ASSA Classic standardslutbleck 2861
 • ASSA Classic standardslutbleck 2862 2-3
 • ASSA Classic standardslutbleck 2863 5-6
 • ASSA Classic standardslutbleck 2864 1-2
 • ASSA Classic standardslutbleck 2865-1
 • ASSA Classic standardslutbleck 2866-1
 • ASSA Classic standardslutbleck 2866-2
 • ASSA Classic standardslutbleck 2876-1
 • ASSA Classic standardslutbleck 2876-5
 • ASSA Classic standardslutbleck 2887 1-2
 • ASSA Classic standardslutbleck 2892-5
 • ASSA Classic standardslutbleck 2892-6
 • ASSA Classic standardslutbleck 357201 & 357202
 • ASSA säkerhetsslutbleck tillhållarlås 2301
 • ASSA slutbleck tillhållarlås 2411 och 2421
 • ASSA slutbleck tillhållarlås 2413 och 2423
 • ASSA slutbleck tillhållarlås 9101
 • ABLOY slutbleck 4690
 • ABLOY slutbleck 0045
 • ABLOY slutbleck 4662
 • Vinkelbleck 1740
 • ASSA underläggsbleck 1895 1-2
 • ASSA blindstolpe 462783
 • ASSA Connect hakregel 35
 • ASSA Connect hakregel 50/70
 • ASSA Connect hakregel 510-50 och 2500-50
 • ASSA Connect dubbelfall 35
 • ASSA Connect dubbelfall 50/70
 • ASSA Classic cylinderfallås 50/70
 • ASSA Classic hakregellås 50
 • ASSA Classic regelfallås 50/70
 • ASSA Classic smalprofillås 13787
 • ASSA Connect tillhållarlås 309
 • ASSA Connect tillhållarlås 910, 911
 • ASSA tillhållarlås 40-B7
 • ASSA tillhållarlås 40-C och 40-T
 • ASSA tillhållarlås 309
 • ASSA tillhållarlås 90001
 • ASSA tillhållarlås 90002
 • ASSA extralås 8788
 • ABLOY Modullås LC204 (4180)
 • ABLOY innerdörrlås 414
 • ABLOY innerdörrlås 2014
 • ABLOY innerdörrlås 2016
 • ASSA innerdörrlås 2020
 • ABLOY innerdörrlås 4238
 • ABLOY innerdörrlås 4249
 • ABLOY innerdörrlås 4570 / 9456
 • ASSA skåplås 1592
 • ASSA skåplås 2592
 • ASSA skåplås 593 och 1593
 • ASSA skåplås 2593
 • ASSA Connect slutbleck 1487 1-4
 • ASSA Connect slutbleck 1487-5
 • ASSA Connect slutbleck 1487-8
 • ASSA Connect slutbleck 1487-9
 • ASSA Connect slutbleck 1487-10
 • ASSA Connect slutbleck 1487 11-13
 • ASSA Connect slutbleck 1489 11-12
 • ASSA Connect slutbleck 1264 1-4
 • ASSA Connect slutbleck 1264 5-7
 • ASSA Connect slutbleck 1264-8
 • ASSA Connect slutbleck 1266-1
 • ASSA Connect slutbleck 1266-2
 • ASSA Classic slutbleck 1887 1-4
 • ASSA Classic slutbleck 1887-5
 • ASSA Classic slutbleck 1887-9
 • ASSA Classic slutbleck 1889 11-12
 • ASSA Classic slutbleck 2860-1
 • ASSA Classic slutbleck 2860-2
 • ASSA Classic slutbleck 2861
 • ASSA Classic slutbleck 2862-2
 • ASSA Classic slutbleck 2862-3
 • ASSA Classic slutbleck 2863 5-6
 • ASSA Classic slutbleck 2864 1-2
 • ASSA Classic slutbleck 2865-1
 • ASSA Classic slutbleck 2866-1
 • ASSA Classic slutbleck 2866-2
 • ASSA Classic slutbleck 2876-5
 • ASSA Classic slutbleck 2887-1
 • ASSA Classic slutbleck 2887-2
 • ASSA Classic slutbleck 2892-5
 • ASSA Classic slutbleck 2892-6
 • ASSA Classic slutbleck 357201
 • ASSA Classic slutbleck 357202
 • ABLOY slutbleck 0045
 • ASSA säkerhetsslutbleck tillhållarlås
 • ABLOY slutbleck 4690
 • ABLOY slutbleck 4662
 • ASSA Connect 35 urtag
 • ASSA Connect 50/70 urtag
 • ASSA Classic 50/70 urtag
 • ASSA smalprofil urtag
 • ASSA 8788 urtag
 • ASSA Connect 910/911 urtag
 • ASSA innerdörrslås urtag
 • ABLOY LC204 (4180) urtag
 • ASSA slutbleck 1487 urtag
 • ASSA slutbleck 1887 urtag
 • ASSA Connect låshus / slutbleck placering