Låshus 504-50 Z vä ut

Assa Abloy Art.nr: 30008932

Låshus 504-50 Z vä ut

Assa Abloy Art.nr: 30008932
Låshus 504 är ett Split spindle dubbelfallås med cylinder-, förreglings- och tryckesfall. Låset används till innerdörrar, lärosalar, kontor, tekniska utrymmen etc. där det finns behov av direkt och bekväm utpassering. Split spindle funktionen gör det möjligt att alltid öppna dörren bekvämt från insidan med dörrtrycket.

Låset finns i dorndjupsutförande 50 mm och är certifierat enligt SS-EN 12209. Förregling av cylinderfallen sker automatisk vid 14 mm utlåsning och när förreglingsfallen är intryckt. 

Tryckesfallen är av stål för brandklassade dörrar. Fallarna är vändbara för alternativ dörrhängning.
 Låset kan kombineras med elslutbleck. Cylinderfallen är kan ställas upp med uppställningsknapp.

Insida
Alla fallar dras in med dörrtrycke.

Utsida
Alla fallar dras in med nyckel och tryckesfallen dras in med dörrtrycke.

Ytbehandling: Förzinkad