Låshus 5122 hö TrioVing

TrioVing Art.nr: 10198480
10198480

Låshus 5122 hö TrioVing

TrioVing Art.nr: 10198480
Låshus avsett för brandklassade dörrar.
Med cylinder- förreglings- och tryckesfall.
Automatisk förregling av cylinderfallen vid 14 mm utlåsning och intryckt förreglingsfall. Uppställningsbar cylinderfall.

Cylinderfallen ställs upp med uppställningsknapp.

Ytbehandling: Förzinkad