Lim 3372/15 kg Casco

Casco Art.nr: 70029000
70029000

Lim 3372/15 kg Casco

Casco Art.nr: 70029000
Limning av centrumtappar i de flesta förekommande tappautomatmaskiner. Polyvinylacetatdispersion (PVAc).
Lösningsmedel vatten. Användningstemperatur +15 - 70°C.

Lagringstid 3 år, +20°C.

Uppfyller krav enligt EN 204 D2.

Ytbehandling: