Motorlås 851C-35 Hi-O komplett

Assa Abloy Art.nr: 30082160

Motorlås 851C-35 Hi-O komplett

Assa Abloy Art.nr: 30082160
ASSA hakregelmotorlås 850C / 851C är anpassade för dörrar med modulurtag och smalprofilurtag. Det passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t. ex. eltryckeslås ABLOY EL587. Låsen är certi-fierade enligt SSF 3522 klass 5 och enligt EN 14846.

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. ASSA motorlås finns i två varianter:

• 851C Utan tryckesfall och kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Motorlåsen är Hi-O-enheter som ansluts till en DAC564 alternativt DAC530. Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and playinstallation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

Öppningshastigheten är under 1/3 sekund. Låset kan alltid öppnas med nyckel/vred.  Inbyggd dörrlägesgivare (magnet i slutbleck). Kan kombineras med andra Hi-O-enheter utan styrenhet, t. ex. daglås, dörrautomatik och kortläsare.

Styrenheten DAC564
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, mot system utan Hi-O-buss, t. ex. passer- eller larmsystem. Kommunicerar med motorlåset via Hi-O-buss. Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset. Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status. 

Möjliggör komplettering med extern dörrlägesgivare (magnetkontakt). Styr även kompletterande (icke Hi-O) daglås så att en komplett dag/natt kombination bildas. Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning. Ansluts till spänningsmatning. Ska installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 10 m från motorlåset.

Om DAC564/DAC530 integreras med ARX passersystem skapas en totalintegrerad lösning med stor flexibilitet.

Komplett sats: Motorlås, borrskydd, styrenhet DAC564, anslutningskabel EA226, slutbleck 1487-2 (50 dorn) eller slutbleck 1487-8 (35 dorn), magnet, kabelöverföring EA281 samt manual. Finns även som halvsats utan DAC564.

Teknisk data 850C/851C-50
• Spänning 12-24V DC stab -5% +15%
• Strömförbrukning vila 50 mA, Max 445 mA vid 24V DC

Miljökrav
• Motorlås Temp –20°C till +70°C
• Styrenhet Temp +5°C till +40°C
20-90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Ytbehandling: Rostfritt