Motorlås EL574 vä komplett

Abloy Art.nr: 10198532

Motorlås EL574 vä komplett

Abloy Art.nr: 10198532
Ett analogt regelmotorlås som är anpassat för dörrar med modulurtag. Passar bra som natt- och säkerhets-låsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t.ex. eltryckeslås ABLOY EL580. Låsen är certifierade enligt SSF 3522 klass 2A.

• EL574 Har tryckesfall som är av antifriktionstyp, brandigenhållande upp till E/EI60
och kan användas i brandcellsgräns.

Regeln drivs av den inbyggda motorn. Varje motorlås kräver en styrenhet EA452 som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden. Öppningstiden är c:a 0,7 sekunder och låset kan alltid öppnas med nyckel eller vred. 

Låset har inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet. Öppethållandetiden är 
2-15 sekunder.

Styrenheten EA452
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem och kommunicerar med motorlåset. Enheten kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset och ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status. Den ansluts till spänningsmatning och kan kompletteras med backupkort som låser alternativt låser upp vid strömavbrott. 

Styrenheten skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset.

OBS! Backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion.

Komplett sats: Motorlås, styrenhet EA452, slutbleck 4632 med integrerad magnet, anslutningskabel EA224 
(10 m), karmöverföring EA281 / EA280 och Backup-kort.

Teknisk data
• Spänning 12 - 24V DC ± 15%, alt. 12V AC -10% till +50%
• Ström 12V DC, vila 70 mA. Max 300 mA
24V DC, vila 35 mA. Max 150 mA
• Reläer Enpoligt växlande. Max 30V DC vid 0,8 A
• Anslutningskabel EA224 10 m. Max avstånd mellan motorlås / styrenhet: 15 m
• Dörrspringa Max 5 mm

Miljökrav
• Motorlås Temp -20°C till +60°C
• Styrenhet Temp +5°C till +40°C
20 - 90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Ytbehandling: Blankkrom