Motorlås EL754 komplett Abloy

Abloy Art.nr: 10198550

Motorlås EL754 komplett Abloy

Abloy Art.nr: 10198550
Ett regelmotorlås anpassat för dörrar med modulurtag. Passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Låsen kan användas i dörrar med slagdörrsautomatik och är avsett att monteras med draghandtag eller tryckplatta. 

OBS! Låsen får INTE användas som brandigenhållande funktion i brandcellsgräns.

• EL754 Dag/nattlås med regel och integrerad daglåsfunktion i den så kallade dubbelfunktionsfallen. Om trycke monteras kommer detta att öppna daglåsfunktionen. Trycke öppnar alltid daglåsfunktionen. 

EL754 har två låsfunktioner: Säkerhetsläge, öppningshastighet ca: 0,6 sekunder. Regel och dubbelfunktionsfall låsta, öppnas med motor eller cylinder / vred.

Daglåst läge, öppningshastighet ca: 0,2 sekunder. Regel olåst och dubbelfunktionsfall låst, öppnas med motor, cylinder / vred / trycke.

Regeln och dubbelfunktionsfallen drivs av den inbyggda motorn. Låsen kan alltid öppnas med nyckel eller vred. Låsen har en inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan kompletteras med eller ersättas av en extern magnet. Öppethållandetiden är 4-64 sekunder.

Styrenheten DAC564
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem och kommunicerar med motorlåset via krypterad CAN buss. Enheten kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset och ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status. 

Enheten styr även kompletterande daglås så att en komplett dag / natt kombination bildas. Den aktiverar larmutgång vid funktionsstörning och ansluts till spänningsmatning. Styrenheten skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 50 m från motorlåset.

Komplett sats: Motorlås, styrenhet DAC564, returfjädermedbringare, slutbleck 4632 med integrerad magnet, anslutningskabel EA226 (10 m), karmöverföring EA280 / EA281.

Teknisk data
• Spänning 24V AC / DC ± 15%
• Strömförbrukning vila 330 mA. Max 750 mA (0,1 sek)
• Reläer Enpoligt växlande. Max 50V DC, 1 A
• Anslutningskabel EA226 10 m. Max avstånd mellan motorlås / styrenhet: 50 m
• Dörrspringa Max 6 mm

Miljökrav
• Motorlås Temp -40°C till +70°C
• Styrenhet Temp +5°C till +40°C
20 - 90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Ytbehandling: Blankkrom