Motorlås EL874 hö komplett

Abloy Art.nr: 10198555

Motorlås EL874 hö komplett

Abloy Art.nr: 10198555
Analoga utrymningsmotorlås med regel i modulutförande. Passar bra som lås i dörrar där kontrollerad passage med hjälp av kod- eller kortläsarsystem ska samsas med utrymningskrav enligt SS-EN 179. 

Högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås. Låsen är certifierade enligt SSF 3522 klass 2 A.

• EL874 Med tryckesfall och är avsett för dörrar med trycke. Kan användas i brandcellsgräns.

Regeln drivs av den inbyggda motorn. Vid nödutrymning öppnas låset med nödutrymningshandtaget. Möjlighet till återrymning finns. Varje motorlås kräver en styrenhet (EA453) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden. Låsens öppningstid är ca 0,7 sekunder och kan alltid öppnas med nyckel / nödhandtag.

Låsen har en inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet. Låsen har en öppet-hållandetid på 2 - 15 sekunder. Nödutrymningsfunktionen uppfyller kraven enligt SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

Om återinrymningsfunktionen aktiverats återställs låset elektriskt med extern återställningsknapp. Styrenheten fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passer- eller larmsystem och kommunicerar med motorlåset. Enheten kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset och ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status. Styrenheten ansluts till spännings-matning och kan kompletteras med backup kort som låser alt. låser upp vid strömavbrott.

OBS! Backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion. Styrenheten skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset.

Komplett sats: Motorlås, styrenhet EA453, slutbleck 4632 med integrerad magnet, anslut?ningskabel EA224 (10 m), karmöverföring EA280 / EA281 och backup kort. Låsen passar till nödutrymningsbeslag 179C (EL874) och 179D (EL875).

Teknisk data
• Spänning 12 - 24V DC ± 15%, 12-18 VAC - 10% / +50%
• Ström 12V DC vila 70 mA. Max 300 mA
24V DC vila 35 mA. Max 150 mA
• Reläer Enpoligt växlande. Max 30V DC, 0,8 A
• Anslutningskabel EA224 10 m. Max avstånd mellan motorlås / styrenhet: 15 m
• Dörrspringa Max 5 mm
• Varianter Höger avser högerhängd utåtgående dörr
Vänster avser vänsterhängd utåtgående dörr

Miljökrav
• Motorlås Temp: -20°C till +60°C
• Styrenhet Temp: +5°C till +40°C
20 - 90 % relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Ytbehandling: Blankkrom