Motorlås STEP 551 komplett

Step Art.nr: 10198775

Motorlås STEP 551 komplett

Step Art.nr: 10198775
STEP 551 tillhör marknadens säkraste motorlås med kraftfull hakregel för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet. Låset kan användas såväl som nattlås som ett extremt säkert daglås. Konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. 

Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader. 

Utrymning och återinrymning
Motorlås STEP 551 passar också som utrymningslås i SSF 3522 klass 2B tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Certifierat enl. SS-EN 179:2008. Vid utrymning kan styrenheten hantera återlåsning eller återinrymmning på flera sätt som kan skräddarsys för lokalens behov. Kontinuerlig återinrymning, tidsstyrd och/eller brandlarms-styrd.

Återställning av återinrymningsläge sker via nyckel, reset-ingång eller återställt brandlarm.

För dörrar med brandkrav
Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008. Gäller i kombination med tillhållande lås.  Manipulationsskyddad spärr.Låset har en dubbel blockering där även hakregelns blockering är spärrad. Spärrens läge avläses av en optisk sensor så att du kan lita på att det verkligen är låst. Spärren är helt skyddad från åtkomst och säkerställer därmed skydd mot manipulation.


Styrenhet med smarta funktioner
Styrenheten ST500C använder krypterad kommunikation 
OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passersystem, larm och väsentlig funktion. 
Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.


Valbarhet för återinrymning
Med STEP 551 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymningsmöjligheter via styrenheten.

 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev.brandlarmstriggad(överordnad)  
 • Tidsinställd återinrymning 3-60 min + ev. brandlarmstriggad(överordnad)
Återinrymningsfunktion återställs genom nyckel, återställnings-signal eller återställt brandlarm.

Funktionsbeskrivning

 • Hakregeln låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.

Certifikat

 • Certifierat i klass 5 enligt normen SSF 3522. 
 • Certifierat i Grade 7 enligt SS-EN 14846. 
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008 och gäller i kombination med tillhållande lås. 
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.

Produktegenskaper

 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Paniklåsning.
 • 5 600 kg brytstyrka.
 •  Styrenheten hanterar daglås.
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 •  Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 •  Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 •  Garanterar öppning trots listtryck på upp till 5 kg.
 •  Utrymning och återinrymning med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.

Statusindikeringar för

 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm

Fyra programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:

>o Vital open (dörr öppen)

>o Vital closed (dörr stängd och låst)

>o Service

>o Tamper

>o Exit alarm

>o Door alarm

>oTimer failed

>o Timer unlocked

>o Timer locked

>o Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)

 

STEP 551 komplett set:
Motorlås ST551, Styrenhet ST500C,Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916H, mekaniskt slutbleck ST9009-15, adapterkabel ST0917H,borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192.

Ytbehandling: Rostfritt