Motorlås STEP 552 komplett

Step Art.nr: 10198780

Motorlås STEP 552 komplett

Step Art.nr: 10198780
Motorlås STEP 552 är ett utav marknadens säkraste motorlås som ger möjligheter att få ett högt klassat inbrottsskydd i kombination med dörrautomatik, brandkrav och utrymning enl. SS-EN 179. 

Låset är konstruerat för en högfrekvent dörrmiljö och är utprovat för högfrekvent öppnande. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. 

STEP 552 
har en extremt stark hakregel som dessutom är blockerad och spärrad i låst läge. Brytstyrkan är 56 kN (5 600 kg). Låset har också en paniklåsnings-funktion. Den unika automatikkolven möjliggör öppning med dörrautomatik. STEP 552 har exakt samma fina egenskaper och tekniker som STEP 550. Skillnaden mellan de två motorlåsen är att STEP 552 har en unikt utformad automatikkolv. När dörren öppnas elektriskt kan automatikkolven vika sig och möjliggör därmed öppning med dörrautomatik. Direkt efter att dörren öppnats skjuter automatikkolven ut, blir fast i sin position och fungerar precis som en vanlig fallkolv igen.

Låset klarar temperaturer från -20 till +70 grader.


Utrymning och återinrymning
Motorlås STEP 552 passar också som utrymningslås i SSF 3522 klass 2B tillsammans med STEP Exit nödutrymningsbehör. Antingen med snedställt nödbehör för larmad utgång eller med SplitGo-behör för kontinuerligt användande på tryckesposition. Certifierat enl. SS-EN179:2008.

Vid utrymning kan styrenheten hantera återlåsning eller återinrymmning på flera sätt som kan skräddarsys för lokalens behov. Kontinuerlig återinrymning, tidsstyrd och/eller brandlarmsstyrd. Återställning av återinrymningsläge sker via nyckel, reset-ingång eller återställt brandlarm.

Brandigenhållning och hög slitstyrka
Eftersom automatikkolven ser ut som en vanlig fallkolv kan den fördela slitstyrkan över hela sin yta. Den ser även till att brandigenhållningen upprätthålls, även om det skulle uppstå en glipa mellan kolven och slutblecket. Detta i kombination med STEP Listtrycksteknik gör att STEP 552 tål ett högt listtryck och säkerställer en hög driftsäkerhet.


Styrenhet med smarta funktioner
Styrenheten ST500C använder krypterad kommunikation OSDP AES-128 för låsning, upplåsning och statusindikeringar. Den kan hantera upp till två motorlås som kan styras individuellt eller synkroniserat för koppling till passer­system, larm och väsentlig funktion. Styrenheten klarar temperaturer från -5 till +70 grader.


Flera återinrymningsmöjligheter
Med STEP 552 har du möjlighet att ställa in flera olika typer av återinrymnings-möjligheter via styrenheten:

 • Ej återinrymning
 • Brandlarmstriggad återinrymning
 • Mekanisk återinrymning + ev. brandlarmstriggad (överordnad)
 • Tidsinställd återinrymning 3–60 min + ev. brandlarmstriggad (överordnad)
  Återinrymningsfunktionen återställs genom nyckel, återställningssignal eller återställt brandlarm.
Funktionsbeskrivning
 • Hakregeln och automatikkolven låser/låser upp elektriskt via öppnasignal från passersystem, kodlås, tryckknapp eller liknande. Automatikkolven kan öppnas elektriskt via öppnasignal även då hakregeln är i olåst läge.
 • Hakregeln låser/låser upp mekaniskt via cylinderroddaren.
 • Automatikkolven dras in mekaniskt via tryckesroddaren med trycke från insida och utsida.
 • Automatikkolven är omställbar höger/vänster.

Certifikat

 • Certifierat i klass 5 enligt normen SSF 3522.
 • Certifierat i Grade 7 enligt SS-EN 14846.
 • Certifierat i Grade L för korrosion, temperaturer och luftfuktighet vilket motsvarar högt ställda krav enligt SS-EN 14846.
 • Certifierad i brandteknisk klass E/EI120 enligt SS-EN 14846:2008.
 • Certifierat för utrymning enligt SS-EN 179:2008.

Produktegenskaper

 • Frånreglar på mindre än 0,1 sekund.
 • Modern kolvplacering.
 • Unik automatikkolv.
 • Brytstyrka 56 kN (5 600 kg).
 • Paniklåsning.
 • Låskista i rostfritt stål.
 • FreeDrive®-teknik.
 • Manipulationsskyddad spärrteknik.
 • 50 mm dorndjup.
 • Krypterad kommunikation OSDP AES-128.
 • Garanterar öppning trots listtryck på upp till 80 kg.
 • Utrymning och återinrymning med STEP Exit nödutrymningsbehör för motorlås.

Statusindikeringar för

 • Bolt locked
 • Bolt open
 • Lock alarm
 • Door open/closed
 • Exit alarm

Fyra programmerbara AUX-utgångar. Välj mellan följande:

 • Vital open (dörr öppen)
 • Vital closed (dörr stängd och låst)
 • Service
 • Tamper
 • Exit alarm
 • Door alarm
 • Timer failed
 • Timer unlocked
 • Timer locked
 • Door auto (aktivering av dörrautomatik efter upplåsning)                                                        

STEP 552 komplett set:
Motorlås ST552, Styrenhet ST500C, Karmöverföring ST1283, 10 m anslutningskabel ST0916H, mekaniskt slutbleck ST9009-15, adapterkabel ST0917H, borrskydd ST1199 samt skruv- och kontaktset ST1192. 


Ytbehandling: Rostfritt