Slutbleck 2411 Z Fas

Assa Abloy Art.nr: 10208600
10208600

Slutbleck 2411 Z Fas

Assa Abloy Art.nr: 10208600
Slutbleck 2411 och 2421 är ett plant slutbleck för 7- och 9-tillhållarlås som används till ofalsade dörrar tillsammans med tillhållarlås 40-B7, 780 m.fl.

Slutbleckets funktion är att skydda låsets regel från fysiskt angrepp och manipulation. Slutblecket levereras med 2 stycken specialskruvar som skruvas snett in i kåpan, vilket ökar inbrottsskyddet väsentligt. 

Slutbleck 2411 passar till 40-B7 Hö.

Ytbehandling: Förzinkad