Dr. Hahn Türband 4 AT

Dr. Hahns flaggskepp i gångjärnssortiment har uppdaterats och förbättrats på flera olika sätt. Flera detaljer har förbättrats i konstruktionen och gör handhavandet i verkstaden och på byggarbetsplatsen effektivare.

Nyhet! Halvmått 0 för smalprofiler
Nytt i serien är halvmått 0 där karmdelens mått, och därmed platsbehovet, har reducerades till ett minimum. Denna nya variant är speciellt intressant att använda när smala karmprofiler används. Infästningen sker genom gångjärnsdelen. Alla tillgängliga infästningsalternativ kan användas för montage.

Horisontaljustering
Efter höjdjusteringen av dörrbladet är justeringen i horisontalled den justering som används mest. Genom denna förbättring fördelas krafterna på ett bättre sätt och Türband 4 AT upplevs nu betydligt stabilare. Även med höga dörrvikter har justeringen blivit mer lätthanterlig. Türband 4 klarar dörrvikter upp till 180 kg för den tvådelade varianten och upp till 220 kg för den tredelade varianten och kan nu justeras av en person utan svårigheter. Att stödja upp dörrbladet underlättar men är inte nödvändigt.

Justering av listtrycket
På den gamla tredelade varianten behövdes en extra del för att justera listtrycket. På Türband 4 AT är alla justeringsanordningar integrerat i gångjärnet. Montören behöver enbart sitt standardverktyg. För att säkra lagertappen mot avskruvning räcker det nu med ett gängstift. Snedställning av lagertappen som ibland förekom tillhör därmed det förflutna. Som en detaj i optimeringen kan den ändrade längden av gängstiftet nämnas. Genom den förbättras tillgängligheten av lagertappens justerskruv.

Tätare passform för täckkåpor
Plast har egenskapen att expandera eller dras ihop under extrema väderförhållanden. Plastkåporna som skyddar gångjärnets inre mot smuts och fukt sitter nu tätare genom att Türband 4 AT har fått en ny geometri som säkerställer kappornas fäste. För att de ändå ska vara lätt att ta bort vid behov finns det ett spår för en liten skruvmejsel. Samtidigt används nu en och samma täckkåpa på övre och nedre delen av gångjärnet för att undvika förväxling av olika delar.

Nu kan alla infästningsalternativ användas
Som standard finns det Türband 4 AT med två vridpunkter, 20 och 36 mm. Fler vridpunkter som finns som tillval blir inte realiserad med underläggsplattor utan består av en enda gångjärnsdel. Türband 4 levereras alltid inklusive infästning. Som standard finns ankarskruven som Dr. Hahn utvecklade i fyra längder och två olika material. För kalla profiler finns det fortfarande förstärkningsplattor i 15 mm och 21 mm bredd tillgängliga. Vid användning av materialkombinationer såsom trä / aluminium är skruvankaren rätt val av infästning. Det finns med andra ord en lösning för varje situation.

Lämplig för branddörrar
Türband 4 i standardutförande har visat sig klara brandtest som är betydligt längre än 30 minuter. Därmed är den nya versionen lämplig att använda på branddörrar.

Snabb hantering av färger
Mångfalden av färger på profilerna känner knappt någon gräns. Även Dr. Hahn följer denna trend. Samtliga gångjärn inom serien erbjuds i alla RAL kulörer och olika anodiserade kulörer i högsta kvalité. För att kunna snabbt serva marknaden med speciella kulörer investerade fabrikerna i modern teknik. På så vis kan alla kundönskemål tillgodoses inom några få dagar.

Vill du veta mer om produkterna från Dr. Hahn eller beställa? Kontakta oss så hjälper vi dig. 


Dela detta