Elslutbleck STEP 18 godkänt för brand och inbrott

Elslutbleck STEP 18 godkänt för brand och inbrottsskyddande dörrar

Stendals El AB låter meddela att de har provat sitt elslutbleck STEP 18 hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket resulterade i ett godkännande.

STEP 18 är nu godkänt för låsning av dörrar i RC3 (krav för dörr i skyddsklass 2) och RC4 (krav för dörr i skyddsklass 3) enligt SS-EN 1627. Elslutblecket är också brandgodkänt för användning i typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass E60/A60/EI60.

STEP 18 används tillsammans med hakregellås eller fallhakregellås och är lämpligt för installation i dörrar som har många in och utpasseringar. Elslutblecket kan med fördel installeras med ASSA Connect 710, 711 nödutrymningslås enligt SS-EN 179 för att få en hög utrymningssäkerhet vid brand eller i annan utrymningssituation. STEP 18 kan också installeras i en utrymingsväg som öppnas med nödöppningsknapp.

Med STEP-seriens unika listtrycksteknik säkerställer man att dörren alltid kan öppnas.


Dela detta