Låshus 9456 CR hö Abloy

Abloy Art.nr: 10198600

Låshus 9456 CR hö Abloy

Abloy Art.nr: 10198600
Låshus 9456 är ett fallås som är avsett att kombineras med en standardcylinder. Låset används till innerdörrar och mellandörrar. Låset har dorndjup 45 mm och kompletteras med cylinder, cylinderring och vredsats.

Låset har urtagsmått enligt Svensk Standard SS 81 73 82. När man vrider om nyckeln eller vredet skjuts fallkolven ut och förreglas vid 20 mm. Låset öppnas genom att man vrider nyckel eller vred i motsatt riktning.

Fallkolven låses då i läge 14 mm för dagsbruk samtidigt som tryckesfunktionen aktiveras. Låset levereras med
slutbleck 0045.

Ytbehandling: Blankkrom