Motorlås EL495-35 komplett

Abloy Art.nr: 10198526

Motorlås EL495-35 komplett

Abloy Art.nr: 10198526
EL490 och EL590 är utrymningsmotorlås med fallkolv vilket innebär en unik möjlighet att kombinera krav på tillgänglighet, brandskydd och utrymning. Dörrar med denna låstyp
öppnas med dörrautomatik eller med hjälp av draghantag/tryckplatta eller alternativt med trycket / panikregeln. Låsen styrs av signal från t.ex. ett passersystem.

• EL495 Smalprofillås med dorndjup 29 / 35 mm. Låset har fast fallkolv 14 mm. Uppfyller krav enligt SS-EN 179 / 1125 beroende på vald beslagning.

Fallkolven drivs till olåst av den inbyggda motorn. Låsnig sker automatiskt/mekaniskt oberoende av elkraft vilket säkerställer användning i dörrar i brandcell. Öppning styrs
genom att minus (-) skickas till kontrolledning för regeln. Vid leverans är låset inställt så att utrymningsbeslaget alltid är inkopplat. Detta är en förutsättning för SS-EN 179.

I samband med installation går det att ställa om låshusen så att det är möjligt att koppla ur utrymningsfunktionen. Detta sker genom att minus (-) skickas till kontrolledning. Vid
spänningsbortfall kopplas utrymningsfunktionen in automatiskt. OBS! I detta läge omfattas låsen INTE av SS-EN 179/1125. I branddörrar används endast 14 mm. Låsen har inbyggd
styrenenhet och förutsätter permanent kraftförsörjning till låshuset. Olåst-tiden är 1,7 sekunder. Justeringen sker från låshusets stolpe.

Teknisk data
• Spänning 12 (-10%) till 24 (+15%) V DC Stab
• Ström 12V DC Max 1 700 mA Drift 600 mA (vid 50 N listtryck)
Vila 50 mA
24V DC Max 700 mA Drift 250 mA (vid 50 N listtryck)
Vila 25 mA
• Indikeringar Förreglad (Låst), Olåst (öppningsbar), Tryckets rörelse
Vred eller cylinderrörelse (Tillval, se nedan)
• Mikrobrytare Max 30V AC / DC 100 mA resistiv last, 3 W
• Anslutningskabel EA 227 (10 m)

Miljökrav
• Motorlås Temp: -20°C till +60°C
20 - 90% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Ytbehandling: Blankkrom